Doorgaan naar hoofdcontent

Effecten van het broeikaseffect

archief Windows Live Spaces 11-9-2006 21:04:32
Niemand weet precies hoeveel meer kooldioxide we nog kunnen uitstoten voor klimaatverandering echt gevaarlijk wordt. Wel zijn we een grens gepasseerd. Mensen en ecosystemen ondervinden nu al de effecten van klimaatverandering, een steeds groter wordende lijst. Van smeltende gletsjers, uit elkaar vallende poolijs, ontdooiende permafrost (permanent bevroren bodem), stervende koraalriffen, een stijgend zeeniveau, veranderende ecosytemen tot fatale hittegolven.

In Rusland en Canada zijn ook positieve effecten te zien, maar bij een wereldwijde temperatuurstijging van 2 graden zullen de negatieve gevolgen van klimaatverandering overheersen. Als deze gevaarlijke grens is gepasseerd slaat ons klimaat op hol. Niet alleen wetenschappers merken de gevolgen van klimaatverandering op. Van de Inuit op de Noordpool tot de eilandbewoners van de Stille Zuidzee, overal kampen mensen met veranderende omstandigheden.
Dit is pas het begin
En dit is pas het begin. Nog lang niet alle gevolgen van klimaatverandering zijn bekend. Daarom dringt de tijd en moeten we nu ingrijpen om verdere catastrofale veranderingen te voorkomen. Hieronder een lijst van effecten waar we mee te maken krijgen als we zo doorgaan met onze broeikasgasuitstoot en het kappen van bos.
Waarschijnlijke effecten bij een kleine tot gemiddelde opwarming van de aarde:
  • Een stijgend zeeniveau door het smelten van de gletsjers en warmteuitzetting van de oceanen
  • Massale uitstoot van nog meer broeikasgassen door het smelten van de permafrost en het verdwijnen van bossen, wat de opwarming van de aarde zal versnellen
  • Een verhoogde kans op extreem weer zoals hittegolven, droogtes, en zware buien. Nu al is het aantal droogtes verdubbeld de afgelopen 30 jaar
  • Ernstige effecten op regionaal niveau. In Europa zullen bijvoorbeeld rivieren vaker overstromen. Kustgebieden krijgen vaker te maken met overstromingen, erosie en verlies van gevoelige wetlands
  • Ernstige bedreiging van gevoelige natuursystemen zoals gletsjers, arctische- en bergecosystemen, oerbossen, regenwouden, koraalriffen, prairie wetlands en inheemse graslanden.
  • Een grotere kans op het uitsterven van diersoorten zoals de pinguïn, Bengaalse tijger, ijsbeer en boomkangoeroe, en verlies van biodiversiteit. Een artikel in het blad Nature stelt dat maar liefst ruim 20 procent van alle dier- en plantensoorten wordt bedreigd
Armste landen het meest getroffen
De grootste effecten zullen in de armste landen plaatsvinden. Landen die zich het minst kunnen verweren tegen natuurrampen, als stijgend zeewater, ziekte-epidemieën en een teruggang in agrarische productie. Én die nu al kampen met een tekort aan schoon drinkwater! Deze landen vind je vooral in Azië, Afrika en de eilanden in de Grote Oceaan. Zij zullen het meest de dupe zijn van klimaatverandering.
Catastrofale lange termijneffecten wanneer de opwarming van de aarde doorgaat:
  • Het stoppen, veranderen, of vertragen van de Atlantische Golfstroom. Dat leidt weer tot dramatische effecten op het Europese klimaat en zal wereldwijd oceaanstromen zal ontregelen
  • Een rampzalige uitstoot van methaangas uit de oceanen draagt bij aan de snelle verhoging van methaan in de atmosfeer en verdere wereldwijde opwarming. En zo aan een klimaatchaos
  • Wetenschappers laten zien dat de effecten van meer dan 2 graden temperatuurstijging miljarden levens kunnen kosten door watertekort, voedseltekort en tropische ziektes
  • Het smelten van de ijslagen van Groenland en Antarctica. Als we niets doen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, zal het smelten van het Groenlandse poolijs een onomkeerbaar gevolg zijn. Dat kan leiden tot een stijging van het zeeniveau met maar liefst 7 meter
Onmiddellijk iets doen
Nooit eerder stond de mensheid oog in oog met zo’n enorme milieucrisis. Als we niet onmiddellijk met zijn allen iets doen aan de opwarming van onze aarde, zal de schade onomkeerbaar zijn.

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Pokémon Go tips & tricks: Vind Pokémon in de buurt en snel levellen

All-in-One Messenger: WhatsApp, Hangouts, Telegram, Slack en meer in één