Doorgaan naar hoofdcontent

Kyoto is juist kans voor bedrijfsleven

Tags van Technorati: ,,
archief Windows Live Spaces 27-8-2006 22:46:44
Volg Kyoto niet zo strikt’, zegt VNO-NCW voorzitter Wientjes. ‘Bepaalde ontwikkelingen in het milieu moeten we accepteren’. Bedoelt de heer Wientjes daarmee dat we moeten accepteren dat klimaatverandering grenzeloos doorzet? Dat we moeten accepteren dat de Groenlandse ijskap smelt, dat er geen gletsjers meer zullen zijn en dat talloze plant- en diersoorten zullen uitsterven?
Dat we moeten accepteren dat Zuid-Europa een woestijn wordt en dat Bangladesh en andere laaggelegen gebieden verdwijnen? We hopen het niet goed begrepen te hebben, want dat zou betekenen dat de toekomst van de planeet, van miljoenen mensen en toekomstige generaties de heer Wientjes onverschillig laat. <?
Het Kyoto-protocol ter beperking van broeikasgassen zoals CO2 is een van de belangrijkste verdragen als het gaat om het behoud van onze planeet. Ook vervult het Kyoto-protocol een belangrijke rol als aanjager van technologische innovatie en verduurzaming. Juist als we willen dat grote en groeiende economieën als de VS, China en India zich ook committeren aan scherpe CO2-reductie moet de EU het goede voorbeeld blijven geven en vasthouden aan het Kyoto-protocol.
Het belangrijkste instrument van Kyoto, emissiehandel, kan alleen effectief werken en leiden tot scherpe afname van CO2-uitstoot als landen en sectoren zich aan steeds strengere emissiedoelstellingen houden. Een ‘beetje’ Kyoto doen en verder vrijblijvende afspraken maken over technologie-overdracht en ontwikkeling zullen niet leiden tot die noodzakelijke scherpe afname van CO2 in de atmosfeer.
En afname van CO2 is hard nodig willen we klimaatverandering binnen de perken houden. Klimaatverandering is al gaande, daarvoor hoeven we alleen maar naar buiten te kijken de laatste dagen. Verdroging, verwoestijning, verzilting en koelwaterproblemen dienen zich al aan en zorgen voor ontregeling en hoge maatschappelijke en economische kosten. Zeespiegelstijging en overstromingen zullen in de toekomst tot nog meer ontwrichting leiden. Dus Kyoto ontkrachten of ontkennen is ook uit economisch oogpunt onverstandig.
Wat jammer dat VNO-NCW niet inziet dat het Kyoto-protocol kansen biedt aan het bedrijfsleven. Kyoto is en wordt in de toekomst steeds meer een aanjager van innovatie, nieuwe technologie, schone energievoorziening, energie-efficiënte industrie en schoner transport. En last but not least: kostenreductie en meer onafhankelijkheid van olie en gas als gevolg van minder gebruik van energie uit fossiele brandstoffen. Welke moderne ondernemer kan daar nu op tegen zijn?
Dat de Nederlandse energie-intensieve industrie in het nadeel is ten opzichte van dezelfde industrie in snel groeiende economieën als China en India verwijt VNO-NCW nu ten onrechte aan CO2-emissiehandel. In Nederland heeft deze moeilijke concurrentiepositie meer te maken met hoge gasprijzen en andere politiek-economische factoren, en weinig tot niets met de CO2-emissieplafonds die tot nu toe nogal ruim zijn uitgedeeld.
Dus niet zo klagen Nederlands bedrijfsleven, laat zien dat je lef hebt en ga die klimaat-uitdaging aan!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Pokémon Go tips & tricks: Vind Pokémon in de buurt en snel levellen

All-in-One Messenger: WhatsApp, Hangouts, Telegram, Slack en meer in één